Kontakt

Bosfam, s.r.o.
Pezinská 4
903 01 Senec

IČO: 35 760 249
IČ DPH: SK2020201359

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo:18508/B

Bankové spojenie
Tatrabanka
Pobočka Kaštielska Bratislava
2620856212/1100

Copyright 2008, Bosfam, s.r.o., Pezinská 4, 903 01 Senec, email: bosfam@bosfam.sk